Tỷ lệ 16:9 nghĩa là gì? Áp dụng trong cuộc sống

5/5 - (1 bình chọn)

Đây là tỷ lệ phổ biến trong cuộc sống. Cụ thể được ứng dụng sản xuất màn hình TV, sản xuất màn hình máy tính, sản xuất video tương ứng với các màn hình phổ biến đó. Hoặc kể cả các biển quảng cáo treo ngoài trời v.v..

Ý nghĩa của nó là: 16 đơn vị chiều rộng chia cho 9 đơn vị chiều dài ra số thập phân này: 1.7777777778
Hay nói cách khác rộng gấp 1,8 lần dài (làm tròn) hoặc dễ hiểu hơn là gần gấp đôi.
Cách viết khác: 1.7777777778/1.0

Từ đơn vị ở đây có thể hiểu là 1 đơn vị chung chung như phần trăm. Bạn có thể quy ra mm, cm, m, km,… hoặc pixel.

Ví dụ:
Mình muốn tạo ra 1 bức ảnh có tỷ lệ 16:9 và chiều rộng mong muốn là 2000px vậy chiều dài mình sẽ phải tạo là bao nhiêu?

Đáp án: 
- 2000/(16/9) = 1125px
- Hoặc: 2000/1.7777777778 = 1125px

Mẹo: Cứ chỗ nào có 16/9 thay bằng 1.7777777778

Tương tự áp dụng cho tỷ lệ 3:4.

Tham khảo:

https://www.google.com/search?q=16%3A9+ratio

*bài viết sẽ được cập nhật thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *