Đánh giá page

Câu hỏi hay gặp:

Thanh toán như thế nào?
  • Chuyển khoản
  • COD
  • Paypal
  • Linepay
  • Momo
  • Credit
  • Tiền mã hoá BTC, USDT…
  • v.v…
Ship bao lâu?

Ở xa tầm 4 ngày. Ở gần trong ngày.