Chương trình iPhone Affiliate tại iPhone81.top

4.7/5 - (3 bình chọn)

Nếu như bạn có năng khiếu và có mối quan hệ rộng, mối quan hệ tốt thì hãy giới thiệu các sản phẩm tốt tại trang web này cho những người đó. Bạn sẽ nhận được số tiền tuỳ theo các sản phẩm đó.

Cụ thể:

  1. Trên đời iPhone 11 chiết khấu: 410,000đ

  2. Dưới đời iPhone 11 chiết khấu: 210,000đ

  3. MacBook Pro, MacBook Air chiết khấu: 500,000đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *