Tag Archives: tài chính kinh doanh

buy and hold lưu ý

Nếu anh em có thể chạy thoát khỏi những đợt sụp thật mạnh thì anh em sẽ outperform market một khúc khổng lồ. Mà hầu hết tình huống sập mạnh là sẽ được dự báo trước bởi những really negative views, market indicators, etc. vì mấy con voi phải cắt position và nó không thể […]