iPhone X cũ 64GB giá rẻ chưa từng sửa chữa bản quốc tế Nhật

Giá gốc là: 9,250,000 ₫.Giá hiện tại là: 3,950,000 ₫.

Sản phẩm nhập nguyên chiếc

iPhone X cũ 64GB giá rẻ chưa từng sửa chữa bản quốc tế Nhật

Giá gốc là: 9,250,000 ₫.Giá hiện tại là: 3,950,000 ₫.